1/Các bạn cũng có thể vào trang web sau down các game cở đuôi .PGN của các giải cờ từ năm 1990--->năm 2008 của Trung Quốc về xem.
Sử dụng phần mềm Neuchess để mở xem hoặc có thể sử dụng Xq Studio kết hợp XQtool để xem lại ván đấu.
http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=zh-CN|en&u=http://www.elephantbase.net/resource.htm#scores

2/ Tổng hợp các ván cờ tướng quốc gia được lưu trữ theo dạng CCW; xem bằng chương trình Chinese chess world của ông Phạm Hồng Nguyên.
http://www.vietnamchess.com.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:xiangqi&Itemid=219

3/ Phần mềm xiexie và các ván đấu lưu trữ.
http://www.cc-xiexie.com/download.php

Comments (0)