Đỏ:Trần Chánh Tâm(TP HCM) tiên thắng
Đen:Trương Á Minh(TP HCM)

Chơi ngày 11/03/2009 tại vòng 4 Giải A1 toàn quốc năm 2009 ở Bình Dương.


Đỏ:Nguyễn Quốc Tiến(Bộ Công An) tiên bại
Đen:Trần Chánh Tâm(TP HCM)

Chơi vào buổi chiều ngày 10/03/2009 tại vòng 3 giải A1 toàn quốc năm 2009 ở Bình Dương.


Đỏ:Trần Chánh Tâm(TP HCM) tiên bại
Đen:Võ Văn Hoàng Tùng(Đà Nẵng)

Chơi 10/03/2009 tại vòng 2 giải A1 toàn quốc năm 2009 ở Bình Dương.


Đỏ:Nguyễn Huy Lam(TP HCM) tiên bại
Đen:Trần Chánh Tâm(TP HCM)

Chơi ngày 09/03/2009 tại vòng 1 giải A1 toàn quốc năm 2009 tại Bình Dương.


Nguồn:http://maiquylan.blogspot.com/

Comments (0)