9 VÁN CỜ KINH ĐIỂN GIẢI DƯƠNG QUAN LÂN
( Tạp chí Kỳ Nghệ số 4 năm 2009)
Ván 1 Chiết Giang Trần Hàn Phong tiên thua Thượng Hải Hồng Trí
Bình chú Cát Duy Bồ
Ngày 16 tháng 11 năm 2008 tại Quảng Đông
Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến tốt 3
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 M2.3 4. B3.1 B2.1 5. P8-7 B1.1 6. M8.9 M3.2 7. X9.1 T3.5 8. X2.6 X1.3 9. X9-6 P8-9 10. X2.3 M7/8 11. M3.4 S6.5 12. M4.3 P9-7 13. T3.1 M2.1 Những nước vừa rồi là cách chơi định thức của bố cục ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến tốt 3. Đen vừa chơi nước mã ăn tốt biên nếu đổi M8.9 mời đổi mã Đỏ sẽ M3/4( nếu M3.1, T7/9, B5.1, T9/7, P7/1, B1.1, B9.1, X1.2 Đen mãn ý), M2.1, P7/1, B5.1, P5.3, M9.7, M4.3, X1-7, X6.3 Đỏ nhiều tốt hơi ưu.
14. P7/1 B1.1 15. B5.1 M1.3 16. X6.1 M3.1 17 mã Đen một mình xâm nhập gây rối trận địa bên Đỏ, chiêu pháp hung hãn. 17. P7-2 B1.1( Hình vẽ) Như hình vẽ trong giải đồng đội vòng tròn cấp Giáp toàn quốc cúp Huệ Châu Hoa Khiên Bôi vòng thứ 20 tại ván Vu Âú Hoa gặp Miêu Vĩnh Bằng nước này Miêu Vĩnh Bằng chơi M1.3 ăn tượng tiếp theo X6-7, B1.1, X7/2, B1.1, X7.2( Đỏ có thể suy nghĩ nước X7-8 tìm đường ra cho xe) X1.2, P2.3, P2.1, B5.1, X1/2, P5.4( Đỏ dùng pháo ăn tốt giữa thí mã cướp công là nước hay để đoạt thế) P2-7, X7-4, Ps.3( Do Đỏ đã khống chế cửa tướng của Đen và có nước sát chiêu đóng thiết môn vì thế Đen thí pháo chém tốt, tạo đường tiến cho mã lộ 7 nhằm làm chậm cục thế), T1.3, M8.7, P2.2, M7.5, B5.1 Đỏ chủ động.
18. M9/7 M1.3 19. X6-8 B5.1 20. M3.5 Đỏ thí quân cướp công thể hiện rõ dũng khí tranh thắng rất lớn. Nhưng về cờ mà luận tác giả cho rắng khả năng thắng không lớn vẫn nên đổi lại M3/2 thì tốt hơn rồi đợi Đen M8.9 xong lại B5.1 ăn tốt giữa Đỏ hơi ưu.
20….T7.5 21. B5.1 X1-6 22. S6.5 P2-3 23. P2.6 P3.4 24. P2-5 Tg5-6 25. Ps-4 P7-6 26. X8.4 X6.3 27. X8-2 P6.5 28. ( Hình vẽ 2) Như hình 2 Đen thí lại một quân cùng Đỏ triển khai đối công, nước cờ hay! Nếu đi nhầm M8.6, Đỏ P5-8( nếu đổi X2-3 cũng là một sự lựa chọn không tồi) Đỏ có thế công.
28. X2.3 Tg6.1 29. X2/1 Tg6/1 30. S5.4 X6.1 31. S4.5 X6-3 32. M7/9 X3-9 33. Tg5-6 … Cách chơi ngoan cường là X2/8 phòng thủ tiếp theo nếu Đen P3-2 thì X2-4, S5.6, X4.7, Tg6-5, Tg5-4 Đen tuy chiếm ưu nhưng Đỏ vẫn có thể chống đỡ, chiến tuyến vẫn còn rất dài.
33….X9.2 34. Tg6.1 X9/3 35. M9.7 P3-2 36. X2/6 P2.2 37. Tg6.1 S5.4 38. Tg6-5 P2/1 Đến đây Đen nhận thua.
Ván 2 Liễu Đại Hoa tiên thắng Đào Hán Minh
Bình chú Liễu Đại Hoa
Ngày 16 tháng 11năm 2008 tại Quảng Đông
Trung pháo tiến thất binh đối phản công mã tiến tốt 7
1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6 3. X1-2 M8.7 4. B7.1 …Đến đây hình thành trận thức cơ bản của bố cục trung pháo trực xe đối phản công mã tiến tốt 7. Ngoài cách chơi đối công tiến tốt 7 ra còn có biến P8-6, Đen tiếp X1-2, M8.7, P2-1, B7.1, B7.1 M7.6, S6.5 hình thành biến hóa lưu hành ngũ lục pháo đối phản công mã.
4…B7.1 5. P8.4 T3.5 6. M8.7 ….Đỏ nếu vội chơi P8-5, M3.5, P5.4, S6.5, M8.7, B3.1 Đen xe phải xuất động rất nhanh, hơn nữa cánh phải chưa có lo ngại gì tương đối có lợi. 6….S4.5 7. P8-5 P6.5 tiến pháo tấn công mã là cách chơi Đào Hán Minh thích sử dụng. Ngoài ra một biến hóa chính khác là B3.1, B7.1, X1-3, X9-8, X3.4, M3/5 hai bên hình thành công thủ khác. 8. M7.6 X1-4 9. Pt-9 X4.5 10. X9-8 P2.4 Hình vẽ Đen lúc này còn hai cách đi P2/2 và P2.5. Nước P2.4 trong giải cá nhân toàn quốc năm 2004 Đào Hán Minh đã sử dụng nước này để chống lại Uông Dương có thể nói anh ta tương đối tâm đắc với biến này. 11. X8.3 M3.1 12. X8.3 X9-8 13. X2.9 M7/8 14. X8-9 X4-3 15. B5.1 P6/4 Thoái pháo bắt xe là sự lựa chọn chính xác nếu đổi P6/2, B3.1, B7.1, M3.5, X3-4, M5.3, Đỏ ưu lớn. 16. X9.3 S5/4 17. B5.1 X3-5 18. X9/4 S6.5 19. P5/1 M8.7 Đen tiến mã mặc kệ Đỏ tiến tốt ngang dọc khiến cho phòng tuyến tan vỡ. Nên đổi lại P6/3, T3.5, X5-6, B5.1, X6.2, B5.1( nếu M3/2 Đen S5.6 Đỏ khó ứng phó) T7.5, P5.6, S5.6, P5-8, X6-7, P8.2, S4.5, P8-4, S5/6 hai bên hình thành thế hòa.
20. T7.5 X5-6 21. B5.1 P6.1 22. B5.1 T7.5 23. B3.1 X6.2 24. B3.1 P6-3 25. P5.6 Tg5-6 26.X9/1…
Giai đoạn vừa qua Đỏ đi cờ tương đối chặt chẽ lúc này thoái xe không chỉ điều chỉnh trận hình mà còn hóa giải nguy cơ xe Đen ăn mã, nước cờ tinh diệu. 26….M7.5 27. X9-3 bình xe giữ mã không sợ thủ đoạn xe Đen bắt chết pháo. 27….P3.3 Đen nếu đổi X6/5 Đỏ sẽ B3.1, X6-5, X3-4, M5/3, X3.5, Tg6.1, M3.4, P3-6, X3/4 Đỏ thắng thế.
28. M3.2 X6.2 29. Tg5.1 X6/4 30. M2.1 Hình vẽ Như hình vẽ Đỏ tiến mã ăn tốt phục thủ đoạn M1.3 và M1.2 nước công kích đôi, khiến cho Đen đổi xe. Đến đây hình thành tàn cục Đỏ tất thắng. 30….X6-7 31. T5.3 S5.4 32. B3-4 Tg6-5 33. Tg5-4 B3.1 34. B4-5 M5/3 35. P5-7 P3/5 36. T3/5 Đỏ thắng.
Nguồn: http://forums.xiangqiclub.com/

Comments (1)

On 06:16 17 tháng 9, 2014 , duong minh nói...

chữ khó thấy quá blog

hạt điều rang muối vietnuts